درسگفتار فقه؛ نظام شریعت

در اولین دوره از این درسگفتارها با عنوان «فقه؛ نظام شریعت» به بررسی تاریخی سنت حقوقی برآمده از فقه خواهیم پرداخت. این دوره با حضور دکتر عطا‌الله بیگدلی به صورت مجازی در کانون اندیشه جوان برگزار خواهد شد.
درسگفتار فقه؛ نظام شریعت

درسگفتار فقه؛ نظام شریعت

امروزه وفاقی در بین کارشناسان و آشنایان با وضعیت حقوقی ایران وجود دارد، وفاقی که موضوع آن وجود نوعی بیماری و ناکارآمدی در حقوق ایران است، ناکارآمدی و عدم توفیقی که البته مختص وضعیت حقوقی نیست و حاکم بر تمامی شئون ادارة جامعه ایران است و البته حقوق نیز از آن سهمی وافر برده است. در این وضعیت‌ هر مسأله حقوقی دارای سه سنخ پاسخ خواهد بود: پاسخی مبتنی بر مبنای معمولاً قدیمی(سنت، فقه …) پاسخ مبتنی بر مبنای مغایر(متجدد، مدرن….) و پاسخ‌های ترکیبی و این ثمره‌ای جز بحران نخواهد داشت. به این ترتیب ما با تعدادی مسأله که می‌توانیم آن‌ها را بر اساس یک مبنا پاسخ دهیم برایش راه‌حلی بیابیم مواجه نیستیم بلکه با عدم امکان پاسخ مواجه هستیم. ما این عدم امکان را «بحران» می‌نامیم.

بر اساس همین دغدغه در کانون اندیشه جوان برآن شدیم تا در سلسله درسگفتارهای «تاریخ یک روریارویی از فقه تا حقوق» به بررسی ریشه های تاریخی و بنیادین این بحران بپردازیم. در اولین دوره از این درسگفتارها با عنوان «فقه؛ نظام شریعت» به بررسی تاریخی سنت حقوقی برآمده از فقه خواهیم پرداخت. این دوره با حضور دکتر عطا‌الله بیگدلی به صورت مجازی در کانون اندیشه جوان برگزار خواهد شد.

برای اطلاع از چگونگی برگزاری دوره، قیمت و تخفیفات دوره و ثبت نام در واتس‌آپ به شماره تماس ۰۹۱۳۴۴۱۶۰۹۶ پیام بدهید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.