در برابر دکارت

در برابر دکارت

پس از سیطره ی فلسفه ی دکارت بر غرب سده ی هفده، کدام جریان به مقابله با خوانش دکارتی برخاست؟ تاریخ نگاری عهد روشنگری به بیان چه مسائلی پرداخت و چه کسانی مهمترین نقش را در این حوزه ایفا کردند؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.