در جستجوی علم بومی

در جستجوی علم بومی

سال هاست که تولید علم و فکر به گفتمان رایجی بدل شده است و نهادهای گوناگون در تلاش جهت بومی سازی علوم به ویژه علوم انسانی در آمده اند. اما در این راستا اقدامات و رویکردهای نهادهای متولی عرصه علوم انسانی برای اصلاحات و تغییرات چه بوده است؟ آیا آنان توانستند در این زمینه به موفقیتی دست پیدا کنند؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.