دغدغه مندی مهمترین عامل تحرک در سازمان است

نهمین نشست از نشست های تجربه نگاری فرهنگی روز چهارشنبه ۹ مرداد با حضور مهدی رحیمی مدیرکل خبر داخلی و سردبیر خبرگزاری مهر در سالن همایش های کانون اندیشه جوان برگزار شد.
مهدی رحیمی دغدغه داشتن و به دنبال دغدغه رفتن را اصلی ترین عامل تحرک سازمان دانسته و لازمه کار فرهنگی موثر را پیگیری درست دغدغه ها عنوان کرد.
وی همچنین توجه ویژه به رسانه و بهره بردن مناسب از بسترهای رسانه ای را در جهان امروز ضروری دانسته و رصد فعالیتهای رسانه ای خارجی را جهت الهام گیری مناسب و طراحی پاسخ به موقع برای آنها را از ماموریت های کانون بیان کرد.
لازم به ذکر است نشست های تجربه نگاری فرهنگی هر هفته چهارشنبه ها در کانون اندیشه جوان برگزار می شود.

گزارش هشتمین نشست تجربه نگاری فرهنگی را اینجا بخوانید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.