دنیاشناسی از نگاه امام علی (ع)

دکتر منصوری لاریجانی پیرامون دنیا شناسی از دیدگاه امام علی علیه السلام می گوید.
اسماعیل منصوری لاریجانی

دنیای مذموم ما را از آخرت غافل می کند اما دنیا اگر مقدمه آخرت باشد خیلی خوب است.

دکتر منصوری لاریجانی پیرامون دنیا شناسی از دیدگاه امام علی علیه السلام می گوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.