دوره روایت ایران

دوره روایت ایران

دوره آموزشی تخصصی روایت ایران با همکاری معاونت سیاست ورزی سازمان بسیج دانشجویی و کانون اندیشه جوان برگزار می شود.

در این دوره آموزشی با محوریت تاریخ معاصر ایران اساتید برجسته این حوزه به صورت ویژه وقایع مربوط به تاریخ ایران از شکل گیری انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و جریان شناسی سیاسی و فرهنگی دهه های ۵۰ و ۶۰ مورد بررسی قرار خواهند داد.

دوره فوق در اردوگاه آموزشی سیدالشهدای سازمان بسیج دانشجویی واقع در آبعلی برگزار می گردد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.