دولت جوان انقلابی در بیانیه گام دوم

فیلم کامل سی امین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع دولت جوان انقلابی در بیانیه گام دوم
دولت جوان انقلابی در بیانیه گام دوم

فیلم کامل سی امین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع دولت جوان انقلابی در بیانیه گام دوم

این نشست با حضور سید مهدی آقامیری (نماینده بسیج دانشجویی دانشگاه تهران) و محمد رضا ضیا آبادی (نماینده جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران جنوب) برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.