دولت شایستگان

به ‌رغم تحریم اقتصادی و مشکلات بین المللی ، به نظر میرسد مشکل اصلی کشور در اداره امور و معیشت مردم به مدیریت مسئولین برمیگردد. اما دولت تراز انقلاب برای حکمرانی مطلوب و حل مشکلات موجود در منظومه فکری رهبر انقلاب، چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
دولت شایستگان

به ‌رغم تحریم اقتصادی و مشکلات بین المللی ، به نظر میرسد مشکل اصلی کشور در اداره امور و معیشت مردم به مدیریت مسئولین برمیگردد. اما دولت تراز انقلاب برای حکمرانی مطلوب و حل مشکلات موجود در منظومه فکری رهبر انقلاب، چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.