دولت ها زیر ذره بین تشکل ها

مطالبه گری، از مهم ترین رسالت های تشکل های دانشجویی است و دولت ها در خط مقدم فعالان دانشجویی برای مطالبه گری هستند.
دولت ها زیر ذره بین تشکل ها

مطالبه گری، از مهم ترین رسالت های تشکل های دانشجویی است و دولت ها در خط مقدم فعالان دانشجویی برای مطالبه گری هستند. اما کنش گری تشکل ها در این حوزه، چه ضوابط و معیارهایی دارد و تا به حال چگونه بوده است؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.