دین انسان مدرن

دین انسان مدرن
کدام یک ارجحیت دارند؟ علوم سنتی یا علوم مدرن؟ سرگذشت علم گرایی در مسیر تحولاتش تا به امروز چیست؟ آیا می توان میراث علمی گذشته خویش را واگذار کرده و به علم مدرن روی آورد؟
دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.