دیپلماسی میدان

نسبت میدان و دیپلماسی به عنوان دو راهبرد اساسی جمهوری اسلامی ایران در مناسبات بین المللی چگونه است؟ آیا میدان و دیپلماسی، هر کدام راهبردی متفاوت اند که می توانند ناقض یکدیگر باشند یا این دو مانند لبه های یک قیچی عمل خواهند کرد؟!
دیپلماسی میدان

نسبت میدان و دیپلماسی به عنوان دو راهبرد اساسی جمهوری اسلامی ایران در مناسبات بین المللی چگونه است؟ آیا میدان و دیپلماسی، هر کدام راهبردی متفاوت اند که می توانند ناقض یکدیگر باشند یا این دو مانند لبه های یک قیچی عمل خواهند کرد؟!

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.