راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی

فیلم کامل چهارمین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «فرهنگ سیاسی» با حضور جناب آقای مهدی رحیمی
راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی

فیلم کامل چهارمین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «فرهنگ سیاسی» با حضور جناب آقای مهدی رحیمی

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.