رسالت های تمدن ساز

رسالت های تمدن ساز

ایران اسلامی در سده ی اخیر، گام هایی در نیل به تحقق تمدن نوین اسلامی برداشته است. اما آیا در این مسیر پرفراز و نشیب و چالش برانگیز، توانسته به اهداف خود نزدیک شود؟ نمایندگان تشکل های دانشجویی در این باره به بحث و تبادل نظر می پردازند.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.