رسالت ها و اهداف جنبش دانشجویی در قرن جدید

رسالت ها و اهداف جنبش دانشجویی در قرن جدید

فیلم کامل هشتاد ودومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور آروین فرشی نعیم (مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشکده الهیات دانشگاه تهران) و داوود طالقانی (دبیر انجمن علمی علوم اجتماعی اسلامی دانشگاه تهران) برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.