رسانه با روحیه ی تشکیلاتی

رسانه با روحیه ی تشکیلاتی

کار رسانه ای بدون مجهز شدن به سلاح معرفت و عدم شناخت و تحلیل درست از ظرفیت‌ها و بسترهای جریان ساز، نتیجه مطلوبی در بر نخواهد داشت.
در کش و قوس دغدغه ها و طرح مسئله های گوناگون پیرامون این حوزه، حال این سوال مطرح است که آیا تشکیلات توانسته از رسانه استفاده ی صحیح داشته باشد؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.