رسانه و چالش های تبلیغ دین

رسانه و چالش های تبلیغ دین

پیشرفت فناوری های رسانه ای، محیط و فرآیندهای تولید و مهندسی پیام را با دگرگونی و البته چالش های بسیاری روبرو کرده است. شرایطی که هم فرصت می آفریند و هم تهدیدزا است، حوزه تبلیغ دین نیز از این تغییرات و‌ چالش ها مبرا نبوده و اتفاقا فراز و نشیب های ویژه ای را تجربه کرده و می کند.
در این مقاله تصویری در اینباره سوالی کلیدی مطرح شده که بهتر است درباره آن تامل کنیم.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.