رشد پایدار

رشد پایدار

دوره های معرفتی چه تاثیری در ماموریت اصلی تشکل های دانشجویی دارند؟

? برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت شصت و دو برنامه کالک مراجعه فرمایید.

? در سایت کانون ببینید.

? در آپارات کانون ببینید.

?در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.