روز قهرمان

روز قهرمان

بازخوانی/ سلیمانی یک مکتب است که باید آن را شناخت و اصولش را مشق کرد. در  سلسله نشست “قهرمان ملت قهرمان امت” درباره او و مکتبش سخن گفته اند.

نشست اول: تاخت جریان های علمی شکل گرفته پس از شهادت سردار سلیمانی

 

نشست دوم: بررسی وجوه تمدنی شخصیت حاج قاسم سلیمانی

 


نشست سوم : نظریه  مقاومت


نشست چهارم: مکتب سلیمانی پروژه هویتی ناتمام گام دوم

 

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.