رویای عصر مدرن؟!

رویای عصر مدرن؟!

روشنگری، مقوله ای است که حامل پیام اصلی مدرنیته در قرن هفدهم و هجدهم اروپاست؛ آیا اندیشه ‏های برآمده از این مقوله در عصر حاضر، توانسته آنطور که باید و شاید، پاسخگوی نیازهای انسانی باشد؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.