زن در اعتراضات

زن در اعتراضات

زن از موضوعات محوری در حوادث اخیر بود که در محافل آکادمیک پیرامون آن ابهام و پرسش هایی مطرح شده است:

?آیا اعتراضات امروز جامعه ایرانی صرفا مربوط به زنان است؟
?روایت رسمی حاکمیت در خصوص زنان چیست و چه نوع گفتمانی درباره زن مطرح است؟
?قشر مذهبی جامعه چه نوع نگاهی به حجاب دارند؟
?آیا شعار زن، زندگی، آزادی فرصتی برای جمهوری اسلامی است تا این شعار را در متن انقلاب بازآفرینی کند؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.