زن در اعتراضات

زن در اعتراضات

زن از موضوعات محوری در حوادث اخیر بود که در محافل آکادمیک پیرامون آن ابهام و پرسش هایی مطرح شده است:

🔹آیا اعتراضات امروز جامعه ایرانی صرفا مربوط به زنان است؟
🔸روایت رسمی حاکمیت در خصوص زنان چیست و چه نوع گفتمانی درباره زن مطرح است؟
🔹قشر مذهبی جامعه چه نوع نگاهی به حجاب دارند؟
🔸آیا شعار زن، زندگی، آزادی فرصتی برای جمهوری اسلامی است تا این شعار را در متن انقلاب بازآفرینی کند؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.