زن و تغییر اجتماعی : کنشگری جنبشی _ اجتماعیِ زنان

زن و تغییر اجتماعی کنشگری جنبشی _ اجتماعیِ زنان

فیلم کامل نشست معرکه با موضوع «زن و تغییر اجتماعی: کنشگری جنبشی _ اجتماعیِ زنان»

این نشست با حضور بهاره آروین «عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس» و علیرضا بلیغ «عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی» برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.