سایه های تکامل

سایه های تکامل

در سالیان اخیر به دلیل سیطره بی حد و حصر تجربه گرایی بر علم پزشکی نوین هنوز هم شاهد این هستیم که با وجود انتقادات وارد شده به داروینیسم و با گذشت بیش از ۱۰۰ سال از طرح این نظریات هنوز هم دیدگاه های داروین طرفداران زیادی در بین هواداران علم پزشکی مدرن دارد، بطوری که زیست پژوهشان و نحله های مختلف فکری با دستاویز قرار دادن این نظریه نوآورانه و منتقدانه سعی دارند شکافی عمیق در بین باورهای خدا پرستان ایجاد کنند.

شابک این هفته در این باره میگوید…

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.