سرزمین بی ملت

سرزمین بی ملت

۱۴ مه ۱۹۴۸ حدود ۷۲۵ هزار عرب فلسطینی در طول جنگ اعراب و اسرائیل ، خانه‌های خود را به مقصدی نا کجا ترک کردند؛ فراری اجباری در مسیر صحرای سینا . اخراجی به ظاهر متمدنانه از خانه و کاشانه خود. جابه‌جایی وسیع فلسطینیان بخش جدایی‌ناپذیر از ایده بنیان‌گذاران اسرائیل برای آینده این سرزمین‌ بوده که دولت بریتانیا در دهه ۱۸۹۰ طرح ریزی کرده و با پشتیبانی برخی کشور ها به مرحله عمل رسیده است…

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.