سیاست اداری علوی علیه السلام

دکتر رجبی دوانی از سیاست اداری علوی علیه السلام می گوید.
محمد حسین رجبی دوانی

امام اساس کار خود را بر شایسته سالاری قرار داده و تقوا ، توان مدیریتی و قدرت اجرایی را ملاک قرار دادند.

دکتر رجبی دوانی از سیاست اداری علوی علیه السلام می گوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.