سیاست خارجی، چالش داخلی!

سیاست خارجی، چالش داخلی!

جمهوری اسلامی از از دیوار کشی به دور خود تا تعامل با دیگر کشورها، کدام یک حقیقت دارد؟ امروزه یک جنگ شناختی تمام عیار پیرامون عملکرد سیاست خارجی ایران راه انداخته شده است که سعی دارد دیپلماسی بر محور قانون و ارزش ها نچرخد!

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.