سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

فیلم کامل هشتادمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور محمد محمدی ثانی (دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه امام حسین (ع)) و محمد جلیلی (دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)) برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.