سیاست صدور انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی علی رغم تمامی موانع بر سر راه انقلاب اسلامی و سنگ اندازی های قدرت های بزرگ امام خمینی(ره) نظریه صدور انقلاب را مطرح و تا پایان عمر شریف با قاطعیت بر آن پافشاری نمودند، در این باره بیشتر بدانید.
سیاست صدور انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی علی رغم تمامی موانع بر سر راه انقلاب اسلامی و سنگ اندازی های قدرت های بزرگ امام خمینی(ره) نظریه صدور انقلاب را مطرح و تا پایان عمر شریف با قاطعیت بر آن پافشاری نمودند، در این باره بیشتر بدانید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.