شرق‌شناسی؛ مبانی و مفاهیم

شرق‌شناسی؛ مبانی و مفاهیم

فیلم کامل نشست مجازی شرق در نگاه غرب با موضوع «شرق‌شناسی؛ مبانی و مفاهیم» با حضور مجید سلیمانی‌ساسانی

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.