شعر پویا

شعر پویا

شعر امری اجتماعی است، در واقع شعر و رویدادهای اجتماعی با هم آمیختگیِ عمیق، دقیق و کهنه دارند؛ از فردوسی و حافظ تا ملک الشعرای بهار و حمید سبزواری و امروز که شعر اجتماعی به قله خود از همیشه نزدیک تر است.
این چند دقیقه روایتی کوتاه از شعر و کارکردهای اجتماعی آن در تاریخ ایران است.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.