شهروند مثالی!

شهروند مثالی!

حکمت عملی که نخستین بار در یونان باستان و توسط ارسطو مطرح شد، طی مسیر تاریخی خود دو مسیر متفاوت را پیش گرفت. مسیری سر از غرب بر آورد و در جامعه مسیحیت و پس از آن در دوران رنسانس پیگیری شد و مسیری نیز در جامعه تمدن یافته اسلامی و توسط فارابی ادامه یافت.در هر دوی این مسیر به مقوله شهر و شهروند نگاه ویژه ای شده است و برای آنکه شهری آرمانی ساخته شود به باید ها و نباید ها و الزاماتی توجه شده است که دو مسیر کاملا متفاوت و دو نتیجه مختلف را در پی داشته است. جایی که با مطالعه ریشه های سیاست و نسبت آن با اخلاق متافیزیکی به خوبی در دو شهروند غرب و اسلامی به خوبی نمایان گشته است … .

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.