شهر خرد و تمدن اسلامی

آیا دانشگاه به عنوان شهر خرد در حرکت به سمت تمدن اسلامی نقش خود را به درستی ایفا می کند؟ برای ایفای این نقش باید چه ویژگی هایی را دارا باشد؟
شهر خرد و تمدن اسلامی

آیا دانشگاه به عنوان شهر خرد در حرکت به سمت تمدن اسلامی نقش خود را به درستی ایفا می کند؟ برای ایفای این نقش باید چه ویژگی هایی را دارا باشد؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.