صحنه ایستادگی

صحنه ایستادگی

«روی پای خود ایستادن» بخشی از تصویری است که در روزهای گرامیداشت و بزرگداشت شهدای خدمت، مردم ایران آن را قاب کردند. اما آنچه حضور مردم به ما نشان داد، این است که این مسیر باید امتداد پیدا کند و این امتداد امری شدنی و دست یافتنی است.

اسماعیل نوده فراهانی در اینباره می گوید…

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.