صوت حلقه مطالعاتی «اخلاق ناصری»

با حضور جناب آقای محمدعبدالصالح شاهنوش در شنوتو کانون اندیشه جوان منتشر شد.

صوت حلقه مطالعاتی «اخلاق ناصری» با حضور جناب آقای محمدعبدالصالح شاهنوش در شنوتو کانون اندیشه جوان منتشر شد.

پس از جنگ جهانی دوم و فجایع انسانی بی‌حدوحصری که در آن سال‌ها رخ داد، جوامع بشری مجدداً به پرسش چیستی قانون و نسبت آن با اخلاق و «شایستگی» بازگشتند. پرسش اصلی این بود که آیا ممکن است قانون آن اندازه از اخلاق مستقل باشد که به‌مثابه یک ابزار در دست حکومت‌های سرکوب‌گر عمل کند؟

برای یافتن پاسخ باید به متونی که این پرسش‌ها در بستر‌ آنها مورد بحث واقع شده یا برای ما رهنمودی در جهت بحث دارند، مراجعه کرد. برای این منظور کتاب‌های «اخلاق نیکوماخوس ارسطو»، «اخلاق ناصری»، «روح القوانین اثر منتسکیو» و «مفهوم قانون اثر هارت» در سیر حلقات مطالعاتی «بررسی نسبت اخلاق و قانون» انتخاب شده اند.

کتاب «اخلاق ناصری» برای مطالعه و بررسی نسبت قانون و اخلاق در سنت ما دارای اهمیت است. این اثر دومین متن در سیر حلقات مطالعاتی «بررسی نسبت اخلاق و قانون» است. این حلقه مطالعاتی به همت کانون اندیشه جوان با تاکید بر دو محور«اقسام اجتماعات از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی و نسبت آنها با حکمت عملی» و نیز «جایگاه عدالت در مدینه فاضله و ساخت نظام حقوقی» با حضور حجت الاسلام شاهنوش برگزار شدند.

صوت این جلسات در شنوتو کانون اندیشه جوان قرار گرفته است برای دانلود به لینک زیر مراجعه کنید.

حلقه مطالعاتی اخلاق ناصری – حلقه مطالعاتی اخلاق ناصری جلسه ۱

حلقه مطالعاتی اخلاق ناصری – حلقه مطالعاتی اخلاق ناصری جلسه ۲

حلقه مطالعاتی اخلاق ناصری – حلقه مطالعاتی اخلاق ناصری جلسه ۳

حلقه مطالعاتی اخلاق ناصری – حلقه مطالعاتی اخلاق ناصری جلسه ۴

حلقه مطالعاتی اخلاق ناصری – حلقه مطالعاتی اخلاق ناصری جلسه ۵

حلقه مطالعاتی اخلاق ناصری – حلقه مطالعاتی اخلاق ناصری جلسه ۶

حلقه مطالعاتی اخلاق ناصری – حلقه مطالعاتی اخلاق ناصری جلسه ۷

حلقه مطالعاتی اخلاق ناصری – حلقه مطالعاتی اخلاق ناصری جلسه ۸

حلقه مطالعاتی اخلاق ناصری – حلقه مطالعاتی اخلاق ناصری جلسه ۹

حلقه مطالعاتی اخلاق ناصری – حلقه مطالعاتی اخلاق ناصری جلسه ۱۰

 

 

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.