صوت درسگفتار «فلسفه تکنولوژی»

با حضور جناب آقای محمدحسن مرصعی در شنوتو کانون اندیشه جوان منتشر شد.

صوت درسگفتار « فلسفه تکنولوژی» با حضور جناب آقای محمدحسن مرصعی در شنوتو کانون اندیشه جوان منتشر شد.

در عصر حاضر بی شک تکنولوژی بسیاری از وجوه زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده و دگرگون ساخته است. از این روی، در زمانه ما، تکنولوژی دیگر یک پدیده عادی نیست. بلکه پدیده‌ای تعیین کننده و تأثیرگذار است. در اینجا نیازمند تفکر و بررسی عمیق نسبت به پدیده تکنولوژی هستیم که شاید بتوان آن را فلسفه تکنولوژی نامید.

توسعه تکنولوژی امری است که بر حسب ویژگی های یک جامعه ممکن است به انحای مختلف رخ دهد. شناخت هر چه عمیق تر تکنولوژی و ابعاد گوناگون آن تمهیدی اساسی و ضروری برای بومی گرایی در عرصه توسعه تکنولوژی است و توسعه بومی تکنولوژی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.در همین راستا حلقه مطالعاتی فلسفه تکنولوژی به همت کانون اندیشه جوان و با حضور جناب آقای محمدحسن مرصعی برگزار گردید.

محورهای دوره: آشنایی با گستره مسائل فلسفه فناوری، مروری بر آراء مارکس، هایدگر، آیدی، لاتور و … درباب فناوری، رابطه علم و فناوری، جبرگرایی فناورانه، رابطه فناوری با اخلاق و دین، امکان فناوری دینی.

 

? صوت این جلسات در شنوتو کانون اندیشه جوان قرار گرفته است برای دانلود به لینک زیر مراجعه کنید.

 

?https://shenoto.com/channel/canoon_org

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.