صوت نشست ارزیابی دانشجویی دوره طرح ولایت

صوت نشست ارزیابی دانشجویی دوره طرح ولایت

صوت هفتاد و دومین نشست از سلسله نشست های گفتگو های تشکل های دانشجویی با موضوع «ارزیابی دانشجویی دوره طرح ولایت» با حضور محمد جواد گودرزی و سجاد لکزائی فرد را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.