صوت نشست استمرار نقش اجتماعی زنان در جامعه

صوت نشست استمرار نقش اجتماعی زنان در جامعه

تفاوت دیدگاه ها در جامعه ی ما، موجب به چالش کشیده شدن وظایف و مسئولیت های زن ایرانی شده است.
با توجه به جنس زن و روحیات زنانه اش، چه رسالتی در قبال جامعه باید داشته باشد؟
صوت هفتاد و ششمین نشست از سلسله نشست های گفتگو های تشکل های دانشجویی با موضوع «استمرار نقش اجتماعی زنان در جامعه» را بشنوید.
با حضور فهیمه شریفیان و تینا حاج محمدی

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.