صوت نشست بررسی فعالیت دختران در تشکل های دانشجویی

صوت هفتاد و پنجمین نشست از سلسله نشست های گفتگو های تشکل های دانشجویی با موضوع «بررسی فعالیت دختران در تشکل های دانشجویی» را بشنوید.
صوت نشست بررسی فعالیت دختران در تشکل های دانشجویی

زنان و دختران نیمی از جمعیت کشور و بیش از نیمی از دانشجویان دانشگاه‌ها را تشکیل می‌دهند. آنان یک ظرفیت بزرگ در جهت مشارکت و نقش آفرینی در عرصه‌های مختلف قلمداد می‌شوند. اما آیا توانسته اند نقش آفرینی اثرگذار در تشکل‌های دانشجویی داشته باشند و زمینه را برای ارائه الگویی از زن تراز انقلاب اسلامی در محیط دانشگاه فراهم کنند؟
صوت هفتاد و پنجمین نشست از سلسله نشست های گفتگو های تشکل های دانشجویی با موضوع «بررسی فعالیت دختران در تشکل های دانشجویی» را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.