صوت نشست بررسی مکتب فکری و فقهی حضرت امام (ره)

صوت نشست بررسی مکتب فکری و فقهی حضرت امام (ره)

طرح امام خمینی(ره) از فقه و نقش ایشان در شکل گیری روحانیت جدید چه بود؟ آیا امام(ره) دارای مکتب فقهی می باشد؟ امروزه در ایران، چه موانعی در فهم و بسط مکتب حضرت امام(ره)، بر سر راه وجود دارد؟
صوت نود و دومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع «بررسی مکتب فکری و فقهی حضرت امام (ره)» با حضور محسن جوهری و حمیدرضا میررکنی را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.