صوت نشست بررسی وضعیت تحقق کرسی های آزاد اندیشی در جنبش دانشجویی

صوت نشست بررسی وضعیت تحقق کرسی های آزاد اندیشی در جنبش دانشجویی

کرسی های آزاد اندیشی از مسائل اولویت داری است که در پس گزارش ها، دستورالعمل ها و سلیقه گرایی ها عملا ظرفیت های خود را از دست داده است.اما چرا دانشجوها و تشکل های دانشجویی تا به حال نتوانسته اند آنگونه که شایسته و بایسته است از ظرفیت این کرسی ها استفاده کنند؟

?نمایندگان تشکل های دانشجویی به نقد و بررسی وضعیت تحقق این کرسی ها در دانشگاه پرداخته اند.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.