صوت نشست بررسی وضعیت تشکل های دانشجویی در حوزه نشریات

صوت نشست بررسی وضعیت تشکل های دانشجویی در حوزه نشریات

نشریات دانشجویی به‌ عنوان بازتاب‌ دهنده دغدغه ی دانشجویان در حوزه‌های مختلف، همواره محلی برای رشد بیشتر جنبش دانشجویی بوده است.

اثرگذاری جنبش دانشجویی همواره با نشریات رابطه ای مستقیم داشته و هرگاه نشریات دانشجویی دچار رخوت شدند، تشکل ها نیز منفعل عمل کرده اند.

اما مشکلات دانشجویان در حوزه نشریات چیست و چه راهکارهایی برای خروج از فضای منفعل و رخوت انگیز موجود می توان ترسیم کرد؟

صوت هشتاد و چهارمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع «بررسی وضعیت تشکل های دانشجویی در حوزه نشریات» و با حضور علی اسدی و سعید هادوی را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.