صوت نشست تربیت دانشجوی کنشگر

صوت نشست تربیت دانشجوی کنشگر

در بحث میان مباحث معرفتی و اندیشه ای با کنشگری دانشجویی کدامیک در اولویت اند؟ چه روش هایی برای تربیت دانشجوی اندیشه ای و کنشگر در فضای تشکیلات وجود دارد؟ نمایندگان تشکل های دانشجویی در این باره به بحث و تبادل نظر می پردازند.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.