صوت نشست جایگاه فقه و شریعت در قانونگذاری

صوت نشست جایگاه فقه و شریعت در قانونگذاری

قوه مقننه و شورای نگهبان، قوانین را بر چه اساسی تصویب می کنند؟ آیا خواست مردم و پیاده سازی احکام اسلامی در این حوزه، مورد توجه آنها می باشد؟
صوت هفتاد و نهمین نشست از سلسله نشست های گفتگو های تشکل های دانشجویی با موضوع «جایگاه فقه و شریعت در قانونگذاری» با حضور سید حسن حیدری و محمد مهدی همتی را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.