صوت نشست جریان شناسی فرهنگی حکومت پهلوی

صوت نشست جریان شناسی فرهنگی حکومت پهلوی

صوت اولین نشست از سلسله نشست های گفتگوی تشکل های دانشجویی (فصل هویت) با موضوع «جریان شناسی فرهنگی حکومت پهلوی» با حضور محمد فخرا و محمدحسین ابراهیمی را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.