صوت نشست جنبش اجتماعی زنان و اعتراضات

صوت نشست جنبش اجتماعی زنان و اعتراضات

کانون اندیشه جوان در دومین نشست از سری جدید نشست های کرسی آزاد اندیشی تحت عنوان مجموعه نشست‌های معرکه به موضوع «جنبش اجتماعی زنان و اعتراضات» می پردازد. فصل اول برنامه گفتگومحور معرکه به اعتراضات اخیر جامعه ایران اختصاص داده شده است تا زوایای پیدا و پنهان اتفاقات اخیر جامعه فارغ از هیجانات و کنش های زودگذر مورد بررسی، نقد و موشکافی قرار گرفته و راهکارهای جامعه دانشگاهی و اندیشمند پیرامون آن ارائه شود.

صوت نشست «جنبش اجتماعی زنان و اعتراضات» را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.