صوت نشست حکمرانی فضای مجازی و اعتراضات

صوت نشست حکمرانی فضای مجازی و اعتراضات

کانون اندیشه جوان در پنجمین نشست از سری جدید نشست های کرسی آزاد اندیشی تحت عنوان مجموعه نشست‌های معرکه به موضوع «حکمرانی فضای مجازی و اعتراضات» می پردازد.

فصل اول برنامه گفتگومحور معرکه به اعتراضات اخیر جامعه ایران اختصاص داده شده است تا زوایای پیدا و پنهان اتفاقات اخیر جامعه فارغ از هیجانات و کنش های زودگذر مورد بررسی، نقد و موشکافی قرار گرفته و راهکارهای جامعه دانشگاهی و اندیشمند پیرامون آن ارائه شود.

صوت نشست معرکه با موضوع «حکمرانی فضای مجازی و اعتراضات»با حضور محمدحسین سیاح طاهری و محمد کشوری را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.