صوت نشست درآمدی بر فقه سیاسی و تطور آن در طول تاریخ

صوت نشست درآمدی بر فقه سیاسی و تطور آن در طول تاریخ

صوت هفتاد و هشتمین نشست از سلسله نشست های گفتگو های تشکل های دانشجویی با موضوع «درآمدی بر فقه سیاسی و تطور آن در طول تاریخ» با حضور حمیدرضا میررکنی و سیدمحمدصادق میرحسینی را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.