صوت نشست راهبردهای فمنیسم در فضای نشر کتاب

صوت نشست راهبردهای فمنیسم در فضای نشر کتاب

صوت نشست هم اندیشی و گفتگو با نخبگان با موضوع «راهبردهای فمنیسم در فضای نشر کتاب» با حضور ابوالفضل اقبالی را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.