صوت نشست رسالت تشکل های دانشجویی در مسیر دانش بنیان شدن

صوت نشست رسالت تشکل های دانشجویی در مسیر دانش بنیان شدن

تشکل ها چگونه می توانند از دانش، ارزش افزوده ایجاد کنند؟ دانش بنیان شدن آنها چه الزامات و بایسته هایی دارد و وضعیت کنونی آنها در این مسیر چگونه است؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.