صوت نشست رسالت ها و اهداف جنبش دانشجویی در قرن جدید

صوت نشست رسالت ها و اهداف جنبش دانشجویی در قرن جدید

در روزگار تحریف ها و ریزش های اجتماعی، دانشجويان کجای صحنه ایستاده اند؟
آیا در جنگ روایت ها و گفتمان سازی، رسالت تشکل ها مانند گذشته است یا نیازمند روش ها و شیوه های جدید می باشد؟
نمایندگان و فعالان تشکل های دانشجویی از جهاد تبیین می گویند.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.