صوت نشست سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

صوت نشست سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی از دیوار کشی به دور خود تا تعامل با دیگر کشورها، کدام یک حقیقت دارد؟ امروزه یک جنگ شناختی تمام عیار پیرامون عملکرد سیاست خارجی ایران راه انداخته شده است که سعی دارد دیپلماسی بر محور قانون و ارزش ها نچرخد!

صوت هشتادمین نشست از سلسله نشست های گفتگو های تشکل های دانشجویی با موضوع «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران » با حضور محمد محمدی ثانی و محمد جلیلی را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.